Elmas BALIM


AŞK VE ÇILGINLIK

İşte  o günden beri aşkın gözü kördür ve çılgınlık her zaman yanında­dır.


AŞK VE ÇILGINLIK

Uzun zaman önce, dünya yaratılmadan, insanlar dünyaya ayak bas­madan önce, iyi huylar ve kötü huylar ne yapacaklarını bilemez vaziyette dolanıyorlarmış.

Bir gün, toplanmışlar ve her zamankinden daha sakin oturuyorlarken saflık ortaya bir fikir atmış:

"Neden saklambaç oynamıyoruz?”

Hepsi bu fikri beğenmiş. Ardından hemen çılgınlık, bağırmış:

"Ben ebe olmak ve saymak istiyorum, Ben ebe olmak istiyorum!” ve başka.hiç kimse çılgınlığı arayacak kadar çıldırmadığı için, çılgınlık bir ağa­ca yaslanmış ve saymaya başlamış, 1, 2, 3 .... ve çılgınlık saydıkça, iyi huylarla kötü huylar saklanacak yer aramışlar.

Şefkat Ay’ın boynuzuna asılmış;

İhanet çöp yığınının içine girmiş;

Sevgi bulutlann arasına kıvrılmış-,

Yalan bir taşın altına saklanacağını söylemiş ama yalan söylemiş çün­kü gölün dibine saklanmış;

Tutku dünyanın merkezine gitmiş-,

Para hırsı bir çuvalın içine girerken çuvalı yırtmış.

  Çılgınlık saymaya devam etmiş, 79, 80, 81, 82.........

Aşkın dışında bütün iyi huylar ve kötü  huylar o ana kadar zaten saklan­mış. Aşk, kararsız olduğu gibi, nereye saklanacağını da bilmiyormuş..

Bu bizi şaşırtmamalı çünkü hepimiz Aşkı saklamanın ne kadar zor ol­duğunu biliriz. Çılgınlık 95, 96, 97... ya gelmiş ve 100’e vardığı anda, Aşk sıçrayıp güllerin arasına girmiş ve saklanmış. Çılgınlık bağırmış :

“Sağım solum sobedir, geliyorum!”, ve arkasını döndüğünde, ilk önce

tembelliği görmüş, o ayaktaymış çünkü saklanacak eneıjisi yokmuş. Sonra şefkati ayın boynuzunda görmüş, ve ihaneti çöplerin arasında, sev­giyi bulutlann arasında, yalanı gölün dibinde, ve tutkuyu dünyanın merke­zinde, hepsini birer birer bulmuş, sadece biri hariç.

  Çılgınlık umutsuzluğa kapılmış, en son saklı kişiyi bulamamış, der­ken   

Haset, bulunamadığı için haset duyarak, çılgınlığın kulağına fısıldamış:

“Aşkı bulamıyorsun, o güllerin arasında saklanıyor. ” Çılgınlık çatal şeklinde tahta bir sopa almış, ve güllerin arasına çılgınca saplamış, sapla­mış, saplamış, ta ki yürek burkan bir haykırma onu durdurana kadar. Haykınştan sonra, aşk elleriyle yüzünü kapayarak ortaya çıkmış, ve parmaklannm arasından gözlerinden iki sicim gibi kan akıyormuş, Çılgınlık aş­kı bulmak için heyecandan aşkın gözlerini çatal sopa ile kör etmiş.

"Ne yaptım ben? Ne yaptım ben?” diye bağırmış.

“Seni kör ettim. Nasıl onarabilirim?” Aşk cevap vermiş,

“Gözlerimi geri veremezsin ama benim için bir şey yapmak istersen, benim kılavuzum olabilirsin. ”

İşte  o günden beri, aşkın gözü kördür ve   çılgınlık her zaman aşkın yanında­dır,derler.