MERTCAN GÖNEN


TÜRK ÜLKÜCÜLERİNE

Türkiye, Türkçülere zimmetli. Yarın atalara hesap vereceğiz.


                                      TÜRK ÜLKÜCÜLERİNE    

Memlekette umûmi ahvâl fevkalâde iken herkes fevkalâde vatansever herkes serdengeçti. Fakat menfî olaylar tezâhür ettiğinde, bedbaht zamanlar kapıyı çaldığında, kara günler vukû bulduğunda, alevleri sönenler oluyor. Memleketin çeşmelerinden ballar akarken her siyasî, iktidar ve sorumluluk peşinde. Fakat bal çeşmeleri kuruduğunda, bardaklar kırılıyor, adımlar geri gidiyor. 
''X partililer kötüdür.'' diyemem, ''Şu taraftakiler bardaklarını kıracaktır.'' diyemem. Çünkü sırf ortak görüşte değiliz diye insanları yaftalamayı gayriahlakî bulurum, imtinâ ederim ahlâksız olmaktan. Ancak, gönül rahatlığıyla ve kesinlik içinde şunu söyleyebilirim, ''Memlekette iyiye dair tek bir husus dâhi kalmasa, Türkçüler yine bu meydanlarda olacaktır.'' Türkiye Türkçülere zimmetli, yarın atalara hesap vereceğiz. Bir gün her hususun ve her teferruatın tek muhatabı biz kalacağımız için ülküdaşlarıma  şiirle bir hatırlatma yapmak istedim.

                GÜNÂHI SENİNDİR!

Melûl kalan Türk çocuğunun,
Türkeli'nde esen buhran rüzgârının,
Türk'ün her damla gözyaşının,
Günâhı senindir!

Bir felâket kapını çalsa,
Bir musîbet dibinde bitse,
Keder yurdunu bassa,
Günâhı senindir! 

Hicran düşse soydaşınla arana,
Humma çökse yurduna,
Erk olsa aleyhtârın, yurdunda,
Günâhı senindir!

Düşman, yurdunu işgâle kalksa,
Eller, toprağına ayak bassa,
Cümle âlem bunu seyir etse,
Günâhı senindir.

Kül olursa ihtişamlı devletin,
İzmihlâle uğrarsa kutlu milletin,
İstihfâf edilirse şanlı bayrağın,
Günahı senindir!

Sönerse rûhunun alevi,
Sızlarsa atanın kemiği,
Dinlenmez mağlûbun izahatı,
Günâhı senindir.

Mâkus kaderini yık, geç,
Silsile-i meşakkati aş,
Seni bekliyor Altaylar'da bir soydaş,
Gidemezsen günâhı senindir!

Meşâleni bekliyor kara kaderin,
Cihandaki mümessilisin Yavuz'un, Fâtih'in,
Ümidini aşarsa bedbinliğin,
Günâhı senindir, bir tek senin!