Kâmile GÜLGEZEN


OCAK GÜNDEMİ "KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR"

OCAK GÜNDEMİ "KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR"


 

                                                  ?KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR?

       Bu günlerde kiminle konuşsak  konu hayat pahalılığına geliyor.  Elektrik, doğal gaz faturaları, trafik cezaları ve  özellikle carşı pazarda artan gıda fiyatları..Çünkü giymeden gezmeden oluyor da yemeden olmuyor diyorlar. Farklı kaynaklardan alınan rakamlara göre hemfikir olduğumuz tek rakam  gıda fiyatlarında ki artışın  yıllık % 40 olduğudur. Gıda harcamalarında ki bu yüksek  enflasyon  dar gelirli  ailelerin bütçelerinde  büyük bir gelir kaybına yol açmıştır. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon rakamları esas alındığından  ve  arzu edilen  iyileştirmenin resmi enflasyon rakamlarına göre yapılmasından dolayı ?Halkın Enflasyonu? diye yeni bir kavram ortaya çıkmıştır ki   istatistik kurumunun açıkladığının çok üstündedir.  

    Ülkemiz  ekonomisi irdelenmek istendiğinde, Tarım Sanayi ve Hizmet olarak  üç ana sektör olarak  incelenir. Arzu edilen ekonomik büyümeye ivme kazandırmak ve   refah artışıyla  topyekun bir   iyileşme olan kalkınmaya ulaşmak için tarım sektörü  temel alınır.Çünkü  tarım sektörü,  halka  ucuz ve sağlıklı gıda teminiyle devletin en temel görevini yerine getirir ve  getirmiştir. Ucuz ve saglıklı beslenmenin bu gün ne bulunmaz bir nimet olduğu açıktır. Bunun yanında  tarımsal hammadde  üretimi ile ihracata en önemli destek olmuştur..Yine hammadde değil de işleyerek satmak  ve üretmek için tarıma dayalı sanayıye  kaynak sağlamiştır.  Köyden şehre göçü kontrolsüz göçü  önlemiş,  İstihdama katkıda bulunarak işsizliği azaltılmasında destek olmuştur.  Butun bu katkılarıyla zenginleşen tarım sektörü sanayı sektorune gerekli sermaye birikimini de sağlamış, hizmet sektörüne de kaynak aktarmıştır. Peki , bir zamanlar  zengin bir tarım ülkesi olan Türkiye,   tarım arazi olarak dünyanın  17.  ülkesi  bu hale nasıl geldi? Nasıl en temel sektörünü  bu hale getirdi.

     Devlet yapısının ve anlayışının değişim sürecinde, çiftçi orgütlenmeleri, tarımsal birlikler, tarım kooperatıfleri, taban fiyat uygulamaları,alım garantısı, tarımı finanse eden ziraat bankasının varlığı vb. gibi  oluşumlar işlevini tamamladı yada zayıfladı. Çiftçiye en büyük darbeyi  ithalata dayalı büyüme modeli indirdi. Ürün fiyatları  biraz yükselse,  üretimi arttırıcı ciftçiye destek çıkıcı önlemler yerine ithalata yönelindi. Küçük ve orta büyüklükteki tarım işletmelerimiz ve çiftçimiz, dünyanın   yoğun tarımsal girdi kullanan  endüstriyel tarım işletmeleriyle   rekabete açıldı. Tohum, gübre,  ilaç ve mazot bakımından dişarıya bağımlı yerlı kaynaklara uzak anlayış kur politıkalarıyla  birleşınce,   çiftçiye  toprağını satmak ve köyü terk etmek kaldı. Hayvancılıkta ki rakamlar durumun vehametini ortaya koyuyor. Geçen yıl kırmızı et ithalatı bir önceki yıla göre  yüzde 233 artarken canlı hayvan ithalatı (büyükbaş besilik ve kasaplık) % 54 oranında arttı. Sadece bu ithalata ödenen  yaklaşık 1 milyar 754 milyon dolar oldu.  

     Bütün bunlara ragmen  çiftçimiz  bu gün, 82 milyon  insanımızı  ve 5 milyon mülteciyi beslemekte, 17 milyar dolarlık tarım ve gıda ihracatına hammadde  sağlamaktadır. Ama artık  tarım politikasını değiştirme zamanıdır. Tarım hızla kan kaybederek,   TUİK verilerine göre  her ay 300.000 kişi (Eylul de 264 bin kişi)  tarımdan kopmaktadır. 35-40 yaş bandındaki  çiftçi yaş ortalamasının tarımsal nüfusun % 50 sine  çıkması  gençlerin köyleri terk ettiği, beş on hanelik  kalan köyleri göstermektedir.

       Zaten çok geç oldu ama akan suyu tersine çevirmek hala mümkündür. Öncelikle Tarım sektöründe çalışanların sosyal güvenceye alınması ve  primlerın  bir kısmının devletçe karşılanması gençlerimizi köylerinde  tutacaktır. Tarımsal girdiler olan tohum, gübre, ilaç, mazot desteği,  sulama vs. gibi alanlarda elektrik fiyatlamasında destek, tarımsal desteklerın tamamında  küçük aile işletmelerine öncelik tanımak , pazarlama konusunda destek , tarımsal kooperatıflere destek,  yerli ürün piyasaya çıktığında desteklemek  ve tarımsal ithalat politikasından kademeli olarak vazgeçmek  bu suyu tersine çevirir.