MİSAFİR KALEM


MESUT ŞEN YAZDI: ALFABE

Tabiî bir de 1916´da başlayan Arap isyanı Türk aydınının üzerinde travma etkisi yarattı, özellikle de o bölgelerde savaşan subaylarda.


ALFABE

Türkiye Lâtin alfabesine geçince Alzheimer mi oldu, tümüyle hafızasını mı kaybetti?
Bir İslâmcı bu iddiada bulunsaydı konuşmaya değmezdi.  Bu iddia Prof. Dr. Teoman Arı´ya ait...
Bu iddiayı isabetli bir görüş olarak kabul edersek...
Azerbaycan kaç defa Alzheimer oldu?
Üç mü, dört mü? Hafızayı kaç defa sıfırladı Azerbaycan?
Peki Türkmenistan?
Hele Özbekistan?
Kazakistan da şu aralar hafızasını sıfırlamakla meşgul...

Alfabe değişikliği sadece bir alfabe değişikliğidir...
Japonya yarın Çin kökenli Japon alfabesini değiştirip Lâtin kökenli Japon alfabesine geçse Japonluğundan hiç bir şey kaybetmez...
Nitekim Türkiye de öyle oldu... Lâtin kökenli Türk alfabesine geçince hiç bir şey kaybetmedi... Alfabesini değiştirmeden önce geri bir toplumdu, şimdi de geri bir toplumdur...
İran Arap kökenli Fars alfabesini değiştirmedi...
Yine İran olarak kaldı...
Mevcut hâlin devamı İran´da hiç bir gelişme sağlamadı...
Alfabe tek başına bir topluma fazla bir şey katmaz...
Alfabeye yazıyı gösteren işaretler bütünüdür...
O kadar...

Cumhuriyet´i kuran irade...
Çok çileler çekmiş, Türklerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını derinden hissetmiş insanlardan oluşmakta idi...
Bu insanlar Anadolu´yu düşman işgalinden kurtarıp yeni devleti kurunca ulusal gelişmenin önündeki engelleri kaldırmak istediler...
Yanlış doğru...
Hatalı kararlar vermiş olabilirler...
Ancak niyet kesinlikle hâlisti.

Atatürk Türk milletinin bir an önce gelişmiş milletler seviyesine çıkmasını istiyordu...
Türk milletinin gelecekte de gelişmiş milletlerin itip kaktığı, hasta adam dediği bir millet olarak görülmesini istemiyordu...
İşte alfabe değişikliği bu düşüncelerin bir ürünüdür...
Amaç Türk milletinin bir an önce kalkınıp uygar uluslararasında yerini almasıdır...

Tabiî bir de 1916´da başlayan Arap isyanı Türk aydınının üzerinde travma etkisi yarattı, özellikle de o bölgelerde savaşan subaylarda... Bu insanlar, dindaş dedikleri Arapların Türk askerine yaptıklarını feci bir şekilde gözlemlemişlerdir. Müslüman bildiğimiz Araplar, İngilizler ile bir olmuş, İslâm halifesine isyan etmişlerdir. Türk askerine yapmadıkları zulmü bırakmamışlardır.
Atatürk Halep´te olan bitenleri, sokak savaşlarını, evlerin basılmasını, insanların soyulup perişan bırakılışını çok açık anlatır...
Bu etkileri de göz önünde bulundurmak gerekir...
Savaş yüzü görmemiş medrese mollası bu travmayı hissetmedi...
Anlamadı da...