Kâmile GÜLGEZEN


Kamile Gülgezen / ATATÜRK´ ÜN RUHU ŞAD OLSUN

Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucu Anayasası olan 1924 Anayasası 88. Madde ?Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk ıtlak olunur? demiştir.


Türk Ocakları Tekirdağ Şubesi / Kamile Gülgezen 

Ruhun Şad Mekanın Cennet Olsun,  AZİZ ATATÜRK!

Gidişinin üzerinden 81. yıl geçti. Yine bir On Kasım yaşıyor ve aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu yıllar geçtikçe eksilmeyen sevgi ve saygının sebebi onun ülkesi için yaptıklarıdır. O Türk toplumunu değiştiren bir Başbuğdur. Bu Millet üzerindeki izleri hiçbir zaman değişmeyecektir.

En büyük eserim dediği Cumhuriyetin bütün günahlarını haksızlık yapılarak Atatürk´e isnat etmek günümüzün en geçerli siyaset aracı olmuştur. ?Ne Mutlu Türküm Diyene? ilkesiyle tüm vatandaşları kucaklayan bir anlayışı bu gün bile bölen bir anlayış sanan güruhlar mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucu Anayasası olan 1924 Anayasası 88. Madde ?Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk ıtlak olunur? demiştir. Aynı düşünceyle 1961 Anayasasında da ?Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk´tür denmiştir. ?Vatandaşlık? bir hukuki bağ olarak tanımlanmış din, ırk, milliyet gibi kültürel ve etnik özellikler ile ilgili hukuki bağ olarak yer almamış Türk vatandaşlığı eşitlik ilkesine dayandırılarak, Anayasamızın 10. Maddesinde ?Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir? ilkesi benimsenmiştir. İnsan haklarına sığınan fakat asıl amaçları bu ülkeyi bölmek olanların aslında vatandaşlık anlamında bahaneleri yoktur. Bu ülkeye ihanet edenler dış güçlerle işbirliği halinde olanlar çıkardıkları ayaklanmalarla genç cumhuriyeti uğraştırdıkları gibi bu günde aynı ihanetin içindedirler ve Atatürk düşmanlığında başta gelirler. Laiklik ilkesini, din ve inançların serbestçe yaşamalarını engelleyen uygulamalar yasaklar şeklinde tanımlayan başka bir güruhta düşmanlıkta geri kalmaz.

Bu milletin, her sıkıntıya düştüğünde Atatürk´e sarılması, onu ebedi bir lider bir yol gösterici olarak benimsediğini gösterir. Milletinin tarihine, diline ve inancına sahip çıkan onu bir karış toprağa hapsetmek isteyen Sevr gibi bir badireden çıkışına önderlik eden, ?Türk devrimleri? kavramını dünyaya belleten onlara Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyen Büyük Türk Milliyetçisini saygıyla anıyoruz.

Ruhun Şad Mekanın Cennet Olsun.

Kamile GULGEZEN

Türk Ocağı Derneği

Tekirdağ Şube Başkanı

/resimler/2019-11/9/2249299663820.jpg

 ahmed
11.11.2019 11:41:59
ırkçılığı allah kaldırmıştır atatürk mü kaldırdı