MİSAFİR KALEM


İrfan Tetik: TÜRKİSTANLI BAY MİRZA HAYIT

İrfan Tetik: TÜRKİSTANLI BAY MİRZA HAYIT


İrfan Tetik: Türkistan Fedaisi Baymirza Hayit 17aralık 1917 de Özbekistan´ın Namangan ilinin bir köyü olan Yargorgan´ da doğmuştur. 31 Ekim 2006 yılında Almanya´nın Köln şehrinde 88 yaşında iken hayata gözlerini yummuştur. Aşağıda bir kardeşimizin rahmetlinin hayatı ve ölümüyle ilgili yazısını aktarıyorum.

TÜRKİSTANLI BAY MİRZA HAYIT

Avrupa´dan yayın yapan bir Televizyondan öğrendim vefat ettiğini 31 Ekim gecesi kavuşmuş hakkın rahmetine. Allah (c.c) Rahmetiyle yargılasın.  Bay Mirza HAYIT´ ı 1999 senesinde, Ankara´da, Selçuklu SOGEV vakfının salonunda yaptığı bir sohbette tanıdım, acılarla geçen bir hayat, efsanevi milliyetçi, yaşayan bir tarihçi, Profesör.

Kendi ağzından dinlediğim hayatı.  Özbekistan´ın küçük bir kasabasında 1917 doğmuş, aynı yıl Bolşevik ihtilalı olmuş Komünizm´in zulmü Karabasan gibi çökmüş Müslüman Türk illerinin üzerine, milyonlarla ifade edilen katliamlar yapılmış, sürgünler olmuş. İşte bu zulüm yıllarında yetişmiş, büyümüş, Eğitim görmüş, cemiyetlere, kurtuluş hareketlerine katılmış Bay Mirza HAYIT.

İkinci Dünya savaşının çıktığı günlerde 23 yaşında iken evlenmiş henüz bir aylık evli iken Ruslar tarafından askere alınmış Almanlara karşı savaşmak üzere Top´çu subayı olarak cepheye gönderilmiş, bir daha Vatanına dönememiş. Savaşın ilk günlerinde Almanların hızlı ilerlemesine dayanamayan Ruslar geri çekilirken birçok askerini de Almanlara esir bırakmış işte o esirler içinde Bay Mirza HAYIT´ da var. Yüz binlerce esir alan Almanlar esirlerin sünnetli olup olmadıklarına bakarlar sünnetli olanları Yahudi diye kurşuna dizerler böylece binlerce Müslüman Türk şehit edilir sıra Hayıta gelir ona da kurşuna dizilme cezası verilir o anda bir çıkış yapar Hayıt.

İdamlık insana son isteği sorulur sizler niye bunu yapmıyorsunuz der, Almanlara... Onlarda peki derler ve son isteğini sorarlar Hayıt ben iki rekât namaz kılmak istiyorum der ve hemen Abdest alıp iki rekât namaz kılar, düa eder yüce Mevla´ya ve kalkar hazırım der ölüme. Almanlardan bir komutan araya girer bu kişi Yahudi değil Müslüman der ve kurşuna dizilmekten böylece kurtulur, ne yazık ki sıra ona gelinceye kadar binlerce Müslüman Türk Şehit edilir. Daha sonra Almanlar binlerce Müslüman Türkü Polonya´daki esir kamplarına gönderilir. İkinci Dünya savaşının son yıllarıdır Almanlarda bu sefer bu Esir Türkleri Ruslara karşı savaştırmak için yeniden cepheye sürerler savaşın başında Rus saflarında savaşan Müslüman Türkler şimdi de Almanya saflarında Ruslarla savaşırlar.

Bay Mirza HAYIT bu savaşa da Topçu komutanı olarak katılır kahramanca savaşırlar Ata yurtlarını işkâl eden Ruslarla fakat bu seferde Almanlar zayıflamıştır gerekli erzak ve Mühimmatı gönderemezler çarpışarak geri çekilirler. Almanlar mağlup olur savaş biter savaşın galiplerin den Amerika Ruslara karşı savaştırılan esir Türklerin Ruslara teslim ettirilmesini ister Ruslarda teslim aldıkları esir Türkleri bize ihanet ettiniz diye hemen kurşuna dizerler, Binlerce hatta milyonlarca Türk, Çerkez, Kafkaslı, Kırımlı Müslüman katliama uğrar, Şehit edilir.

Bay Mirza HAYIT bu hengâmeden yine Almanların yardımı ile kurtulur, Almanlar bu esirleri Ruslar ile savaşmak için biz zorla gönderdik diyerek Mirza Hayıt´ı ve birkaç Müslüman´ı kurtarırlar. Bay Mirza HAYIT Almanya´ya yerleşir. Alman Doktor Bayan Ruth ile evlenir, çocukları olur, kendi tahsilini devam ettirir, felsefe doktoru olur. Türk tarihi ve Lehçeleri üzerine 15 tane kapsamlı eser yazar. 20 Risale kaleme alır.  300 Makalesi yayınlanır. Birçok defa Türkiye´ye gelir, Devlet idarecileri ile tanışır, Turgut ÖZAL ile görüşür.

 1992 de yine Türkiye´ye gelmiştir güney vilayetlerimizde Konferans vermektedir çok sevindirici bir haber alır Rusya´da Komünizm yıkılmıştır, Türk illerine Kısmi Hürriyet gelmiştir insanlar Rusya´dan dışarı çıkmaya başlamıştır sevindirici haberi verirler. Derler ki, senin bir oğlun varmış...  Rusya´ dan ayrılmadan bir aylık evliliğinden bir erkek çocuğun olmuş. Şimdi 53 yaşında imiş hastalanmış şu anda İstanbul´ da hastanede yatıyor, derler. Hemen İstanbul´a gider Hayıt... 53 sene sonra 53 yaşındaki oğlu ile tanışır ne yazık ki oğlu ağır hastadır, Kanserdir.

Doktorlar 3 ay ömrü kalmış derler ve 3 ay sonra oğlu vefat eder, kendisi Almanya´ya döner. Doğduğu, büyüdüğü, hasretiyle yanıp kavrulduğu vatanını ölmeden bir daha görmek ister. Hanımına ısrar eder, Özbekistan´a giderler, kimse bunlara sahip çıkmaz, hatta hemen geri gitmesini isterler. Oralarda üç gün otelde kalır geri gelirler. Esir Türk illerinde K.G.B. zulmü bitmemiştir, yakınları korkudan yanlarına gelemezler fakat bu durumu anlayamayan hanımı Ruth çok içerler. Almanya´da hiçbir Türkü evime misafir almam der.

8 Kasım 2006 tarihli Vakit Gazetesinin onuncu sahifesindeki küçük bir haberden öğreniyorum ki ;
Türkistan sevdalısı, Türkün son Dede Korkut´ unu yine bir Türk İslam sevdalısı Muhsin YAZICIOĞLU yolcu etmiş Bay Mirza Hayıt´ ı son yolculuğuna Allah(c.c) rahmet etsin Türk benliği taşıyanların başı sağ olsun.

8.11.2006 --Bekir ÇÖL  ( Sosyal Medyadan Alıntıdır.)

/resimler/2018-12/11/1411066902060.jpg