Nezih OKUR


CHP İlçe Başkan Adayları ve Aikido

Aikido dünyaya uyumu getirmek için vardır


Değerli arkadaşım Dr. Fehmi Aydoğan´ın verdiği Aikido derslerine birkaç seans katıldım.

Aikido´nun dansa benzeyen zarif hareketlerine ve barışçı felsefesine hayran oldum.

Aikido, Japon dövüş sanatlarını inceleyen O´Sensei (*) Morihei Ueshiba tarafından 1930´larda, savunma amacıyla geliştirilmiş.

Öğrenciler, her adımı ince ince düşünülmüş olan Aikido tekniklerini, refleks haline gelene kadar çalışıyorlar.

Doğru zamanlamayla yapılan hafifçe yana dönmek gibi bir hareketle bile bir çatışmayı kontrol altına alıp, saldırıyı etkisiz hale getirebiliyorsunuz..

Bu beceriyi kazanmak için usanmadan, uzun süre pratik yapmak gerekiyor.

Aikido Felsefesi

Aikido´yu oluşturan, ai, ki ve do kelimeleri aynı zamanda onun felsefesini  gösteriyor.

Ai,  koordinasyon ve uyum anlamlarına geliyor

Ki, ruh, mental enerji ve doğanın gücünü ifade ediyor.

Do, yöntem veya yol demek.

Tam çevirisi yapılamayan bu Japonca kavramları çeşitli şekillerde yorumlayan farklı felsefe açıklamaları bulunuyor.

Aikido´yu ?sonu olmayan bir manevi yolculuk? gibi görenlerin yanında onu ? Kişinin zihinsel ve bedensel gücünü kaynaştırarak tam bir insan olmasını sağlayan Uyum Disiplini ? şeklinde tanımlayanlar var.

?Kibar Teknikler?

Aikido´nun Türkiye´de gelişmesinde önemli rolü olan Shihan Kenji Kumagai kitabında (**)  ?Aikido´yu yazıyla anlatmak güçtür? diyerek, kendi eğitimlerinde uyguladığı 10 ilkeyi açıklıyor.

Bu ilkelerden bazı alıntılar yaparak okuyucuya bir fikir vermeye çalışacağım:

?Aikido, suyun yüksek yerden akması gibi, karşıdaki insanın ?ki? enerjisine uymayı, bu enerjiyi akıtıp yönlendirmeyi, yürek, ?ki?, ve vücut bütünlüğünü amaçlayan çalışma yoludur.?

?Bir rakibi tamamen kontrol altına alabilirsek, o zamanki mesafe doğru bir mesafedir. Ancak asıl mesafe sadece kendini kırmayan değil karşıdaki insanı da kırmayan mesafedir. Bu mesafenin, uzunluk, zaman ve manevi mesafe olduğunu unutmamalıyız.?

?Gevşek veya incitici çalışma asla yapılmaz.?

?Aikido gözle görülen teknikleri tekrarlamak suretiyle görülemeyen şeyleri öğrenmektir. Çalışmanın son hedefi güzel ve kibar teknikleri yapabilmektir.?

Politika ve Aikido

Ben, biraz politikaya uygulanabilirlik açısından bakarak, Aikido hakkında   ?bir çatışma anında, karşı tarafın enerjisini kendi enerjinle uyum içinde kullanarak, durumu kontrol altına almanın ve barışla sonlandırmanın yolu? yorumunu tercih ediyorum.

İlçe Başkan Adaylığı

Cumhuriyet Halk Partisinin kongre sürecinde çıkacak çatışmalar ve partiye zarar veren yıkıcı rekabet, Aikido yaklaşımıyla barışa yönlendirilebilir.

O nedenle, ilçe başkanlığına aday olduğumu açıkladığım mesajda O´Sensei Ueshiba´nın  ?Aikido dünyaya uyumu getirmek için vardır? sözünü kullandım. 

Adaylar ve onları destekleyenler, kavga etmek yerine, enerjilerini uyum içinde birleştirip sorunlara akılcı çözümler bulma yolunda ilerleyebilir.

Karpuz Gibi Yarılmayalım

Kongre zamanlarında hep başımıza gelen ayrışma sorununa çare  olarak, ilçe başkan adaylarına, delege ve yönetim kurulu seçimlerini  birleşik liste ile yapma önerimi tekrarlıyorum.

 Birleşik listenin, veya diğer adıyla çarşaf listenin, parti örgütünü bölünmekten koruyacağına inanıyorum.

Başkan adaylarının çoğu bu yöntemi prensipte kabul ediyor, fakat detaylarda henüz bir anlaşma yok.

Çarşaf Liste Nasıl Hazırlanır?

Görüştüğüm bazı kişiler çarşaf listenin pratikte mümkün olmadığını iddia ediyor.

Bence o kadar zor değil.

Bütün üyelere SMS veya başka kanallarla bağımsız delege adayı olma çağrısı yapabiliriz.

Başkan adayları isterlerse kendi yakınlarını başvurmaları için teşvik ederler, böylece ?ki?lerin uyumu sağlanmış olur.

Delege adaylarına yeni delege kavramını anlatır, saha çalışmalarına katılmalarını isteriz.

Birleşik listenin duyurulması ve hazırlanması işini ilçe yönetimi yapar. 

Veya, seçim sürecini, disiplin kurulundan tarafsız  bir üyenin başkanlığında kurulacak bir ?Seçim Kurulu? yönetir.

Rotasyonlu Başkanlık

Kongrede  başkan adaylarının hepsi seçilip yönetime girebilir. 

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir başkan seçer, veya  adaylar sırayla belli süre başkanlık yaparlar.

Bu bir eğitim ve partiye yeni yüzler kazandırmanın yoludur.

İyi liderler yerine yeni lider adayları hazırlar.

Barış içinde, demokratik bir kongre süreci dileğiyle?

"Research is to see what everybody else has seen, and to think what nobody else has thought." ~ Albert Szent-Gyorgyi

 

(*) Sensei : öğretmen, mentor; O´Sensei: Saygıdeğer yaşlı öğretmen, büyük hoca 

(**) Shihan Kenji Kumagai, Aikido Çalışma Kitabı ISBN: 9789756081099

Ek Bilgi: https://unitedaikido.org/ , https://en.wikiversity.org/wiki/Aikido/Philosophy

http://www.esattanoren.com/aikido-ve-felsefe.html#.XbRCgOgzbIU