Hasan ERGE


BU SAHABELERE DE EHLİBEYT DENMEZ Mİ?

Hal böyle olunca hangi maksatla ve neler dikkate alınarak bunlardan sadece Hz. Ali öne çıkarılıyor ve diğer 3 İslam Halifesinin üzeri çiziliyor?


Peygamberimizin irtihalinden sonra 1 numaralı halifemiz, Hz. Ebu Bekir´ in kızı Aişe Anamız ve ... Ebu Bekir´ in vefatından sonra 2 numaralı halifemiz, Hz. Ömer´ in kızı Hafsa Anamız, Peygamberimizin zevcesiydiler.

Hz. Ömer´ den sonra gelen 3 numaralı halifemiz, Hz. Osman, Peygamberimizin Ümmügülsüm ve Rukiye adlı kızlarıyla evlenerek Zinnureyn lakabına müstahak oldular.

Hz. Osman´ ın vefatından sonra 4 numaralı halifemiz Hz. Ali de Peygamberimizin kızı Fatıma ile evlenmişti.

Görüldüğü üzere Arap kültürü, kabile gelenekleri ve İslam kuralları çerçevesinde Peygamberimiz Hz. Muhammed (as) ve onun meşhur sahabeleri arasında kayın-peder, damat yakınlıkları vardır.

Hal böyle olunca hangi maksatla ve neler dikkate alınarak bunlardan sadece Hz. Ali öne çıkarılıyor ve diğer 3 İslam Halifesinin üzeri çiziliyor? Çok çok farkındayız ki kaş yapayım derken İslam´ ın sadece iki gözü çıkarılmıyor; vicdanı, adaleti, Peygamberlik hatırı da hak-i yeksan ediliyor.

Oysa Biz o mübarekleri...

Hz. Ebu Bekir´ i sadakat timsali,
Hz. Ömer´ i, adalet timsali, (Şehittir)
Hz. Osman´ ı, haya timsali, (Şehittir)
Hz. Ali´ yi ilim ve mertlik timsali, (Şehittir)

Olarak bilir ve inanırız.

O halde gelin şu garabete birlikte bakalım:

Peygamber Efendimizin hane-i saadetleri içinde yer alan arkadaşlarından üçü en az Hz. Ali kadar anılmaya, övülmeye, şan ve şerefe layık iken niye tersine hareket ediyoruz; buna hakkımız var mı?

İşte Ehl-i sünnet inancının diğer kollardan farkı budur.
Ehl-i sünnet yolcuları buna dikkat eder ve cuma hutbelerinde Allah´ ı, Resulünü, Hülafa-i raşidin´ i, sahabeyi, tabiini ve İslam alimlerini bir dua ile anarak şanlarını yüceltir.

Çünkü...

İslam, vefa dini olup vefasızlığı sevmez.
İslam, sahabeler topluluğu için biri bir tarafa diğerleri öte tarafa demez, demeye çalışanlara prim vermez, alkış tutmaz.

Sonuç olarak, hiç kimse yeniden din uydurmaya kalkmasın. Biz imanımızdan memnunuzmehmet portakal
31.12.2019 00:52:26
Değerli büyüğüm, "Sonuç olarak, hiç kimse yeniden din uydurmaya kalkmasın. Biz imanımızdan memnunuz" diyerek, İNANÇSIZLAR ve din dışına düşen, EHLİ Sünneti, Mantığı ve MATURİDİLİĞİ bilmeyenlere, bilip te, saptıranlara güzel bir YANIT-Cevap olmuştur. TEŞEKKÜRLER, Saygılar,

YAZARLAR