Hasan ERGE


ATATÜRK DİN DÜŞMANI DEĞİL GERÇEK BİR MÜSLÜMANDI

1923´te Fransız Gazeteci Maurice Perno ile yaptığı röportaj dikkat çekicidir.


 ATATÜRK DİN DÜŞMANI DEĞİL GERÇEK BİR MÜSLÜMANDI

 Bugün 10 Kasım. Her fani gibi O da 81 yıl evvel öteki âleme göçüp gitti. Allah merhametiyle muamele etsin.

Üzüntümüz elbette ki vefatına değildir, üzüntümüz bize bıraktığı vatan felsefesine yapılan ihanetleri görmüş olmaklığımızdır. 4 yıl süren İstiklal Harbini dahi inkâr edenler çıktı ortaya ve bunlar da ne yazık ki koyu sofuluk taslayanlar arasından zuhur etmektedir. Tarihi inkar etmek Müslümana yakışmaz hatta bir adım sonrasında o zavallılar Müstevlilerle aynı koltuğa oturmuş olmaktalar. Türk tarihine, Türk insanına, Müslümanlığa Müstevlilerin baktığı pencereden bakamayız. Bakılırsa ne olur? Atatürk hakkında mahalle mahalle dolaşıp en büyük iftiraları atanlar gibi olur:

?Din düşmanıydı?

?Din adamlarını asıp kesti?

?Kefereydi?

Akla ziyan bu velveleler dün olduğu gibi bugün de tüm şiddetiyle devam etmektedir.

Acaba, diyerek bir başka hakikate yelken açalım:

Hepsinin yalan ve iftira olduğu, haber kaynaklarının İngiliz menşeine dayandığı kesin ama Türk düşmanlığıyla vaftiz edilenler vahim günahlarıyla baş başa kalsın diyerek Atatürk´ ün Fransız Gazeteci Maurice Perno ile yaptığı röportajı gündeme getirelim.

Atatürk´ ün din hakkında görüşü ve neyi yapmak istediği o satırlarda ayan beyan ortadadır.

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (2000), 5-27 Din Eğitimine Genel Bir Bakış:

Atatürk´ün İslam Dini ve Din Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

Prof. Dr. Halis AYHAN

(?)

?Atatürk´ün din ve din eğitimi hakkındaki görüşlerini yansıtması bakımından 1923´te Fransız Gazeteci Maurice Perno ile yaptığı röportaj dikkat çekicidir.

Gazeteci: Şu halde yeni Türkiye´nin siyasetinde dine aykırı hiçbir temayül ve mahiyet olmayacak demek?

Bu soruya Atatürk´ün cervabı:

-Siyasetimiz dine aykırı olmak şöyle dursun, din bakımından eksik bile hissediyoruz.

Gazeteci tekrar soruyor ve izahat istiyor:

-Zat-ı asilaneleri, düşündüklerini bendenize daha iyi izah buyururlar mı?

-Türk milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır, demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam, buna da öyle inanıyorum. Şuura muhalif, terakkiye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor. Hâlbuki Türkiye´ye istiklalini veren bu Asya milleti içinde daha karışık, sun´i, batıl inanışlardan ibaret bir din daha vardır. Fakat bu cahiller, bu acizler sırası gelince aydınlanacaklardır. Eğer ışığa yaklaşmazlarsa kendilerini mahv ve mahkûm etmişler demektir. Onları kurtaracağız.?

Röportaj ilgili satırlarım burada bitiyor.

Sözün en kısası; Atatürk din düşmanı değil, bilakis dine inanan biridir ve olsaydı Hilafeti kaldırdığı gibi Diyanet İşleri Reisliğini de kurmak lüzumunu duymazdı.  ahmed
11.11.2019 11:44:07
gökten indiği sanılan kitaplar sözünü ben mi söyledim

Hasan ERGE
17.11.2019 23:49:05
ahmed, gökten yalan kitap inmez, İngilizlerin yalan tefsirlerine karşılık Atatürk Elmalılı Hamdi Yazır´a Kur´an´ ın gerçek tefsirini yazdırmıştır. Hangisi daha doğru?