İbrahim BİRELMA


100 YIL ÖNCE ATATÜRK´ÜN GÜNLÜKLERİ´NDEN

Atatürk´ün, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle beraber sabah Beynam köyünden otomobille hareket ederek öğleden sonra Ankara´ya gelişi ve büyük törenle karşılanması


 -8.12.1919: Atatürk´ün, Salihli Cephesi Komutanlığı´na telgrafı: ? Batı Anadolu milli hareketinin birleşik yönetimi 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa´ya verilmiştir.

     -11.12.1919: Atatürk´ün, Harbiye nazırı Cemal Paşa´nın 10.12.1919 tarihli telgrafına cevabı: ?Millet, kutsal ve meşru haklarına karşı yapılan müdahaleleri,  kesin lüzum hâsıl olursa, silahla dahi önlemeye karar vermiştir.  Bu gibi hususlarda,  temsilcimiz olmak itibariyle sizin,  hükümeti aydınlatmanız gereğini, memleketin selameti adına arz ederim.?

     -13.12.1919: Atatürk´ün, ? Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti? Yönetim Kurulu´nun 12 Aralık 1919 tarihli telgrafına cevabı: ?-Anadolu´nun bilhassa pek büyük inkılâplara muhtaç olan kadınlık hayatında, gelecek için pek büyük ilerleme ve uyanış vaat eden bu takdire değer girişim, memleketin her türlü iyiliğini ve mutluluğunu amaç edinmiş olan Cemiyetimizin gerçekten teşekkürünü gerektirdi.  Türk kadınlarının nezaket ve ciddiyeti,  şefkat ve cömertlik ile karışmış fedakârlıkları, bu gibi toplumsal vesilelerle belirdikçe bütün cihan nazarında özellikle Avrupa´nın bize karşıt olan kamuoyu karşısında geleceğin çağdaş bir Türkiyesini kuracak milli ve yeteneğimizi ispat edeceğinden,  milli ve vatani menfaatlerde hanımefendilerin de fikri ve ruhi ortaklığı memleket adına iftiharı gerektiren durumdur.?

     -18.12.1919: Atatürk´ün,  Heyet-i  Temsiliye üyeleriyle beraber sabah, Sivas´tan Ankara yönüne hareketi?

     -19.12.1919: Atatürk´ün, Sivas´tan Kayseri´ye gelişi.

      -21.12.1919: Atatürk´ün, Kayseri´den Mucur´a gelişi ve geceyi Mucur´da geçirmesi.

     -22.12.1919: Atatürk´ün, Mucur´dan hareketle Hacıbektaş´a gelişi ve geceyi Çelebi Cemalettin Efendi´nin misafiri olarak,  Hacıbektaş´ta geçirmesi.

     -23.12.1919: Atatürk´ün, Hacıbektaş Türbesi´ni ziyareti,  akşamüzeri Hacıbektaş´tan Mucur´a hareketi ve geceyi Mucur´da geçirmesi.

     -24.12.1919: Atatürk´ün,  Mucur´dan hareketle Kırşehir´e gelişi,  ziyaret ettiği Gençler Derneği´nde konuşması ve derneğin hatıra defterine yazdıkları: ? Kırşehir gençlerinin, vatanımızda gençliğin kıymetli bir örneği olduklarını ispat edecek sağlam ve yanılmaz fikirlerle donanmış bulundukları inancıyla imza ederiz.?

     -25.12.1919: Atatürk´ün, Kırşehir´den hareketle Kaman´a gelişi ve geceyi burada geçirmesi.

      -26.12.1919: Atatürk´ün, Kaman´dan hareketle Beynam köyüne gelişi,  buradan da Ankara yönüne hareketi, ancak yolların karla kaplı oluşu nedeniyle geceyi,  geri dönerek Beynam´ da geçirmesi.

     -27.12.1919: Atatürk´ün, Heyet-i Temsiliye  üyeleriyle beraber sabah Beynam  köyünden otomobille hareket ederek öğleden sonra Ankara´ya gelişi ve büyük törenle karşılanması. Atatürk, şehre girdikten sonra Vali odasında bir müddet istirahat ederek çay içmiş,  daha sonra 20.Kolordu´yu ziyaret etmiş,  buradan da kendisine ve arkadaşlarına ayrılan Ziraat Mektebi´ne gelmiştir.

     -Atatürk´ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk örgütüne, ? Ankara´ya geldiğini ve Heyet-i Temsiliye Merkezi´nin Ankara olduğunu? bildiren telgrafı.

     -29.12.1919: Atatürk´ün, Ziraat Mektebi salonunda Ankara halkına uzun konuşmasından?.  ?Efendiler, Milli örgütümüzün bugün izlediği amaç,  vatanın parçalanmaktan ve milletin esaretten kurtarılmasına yöneliktir.?

     -Atatürk´ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Merkezlerine bildirisi: ? Görüşme yeri olarak Ankara seçilmiştir.  Muhterem milletvekillerinin Ocak´ın beşinden itibaren Ankara´ya ulaşmaları beklenir.?

      -29.12.1919: Vükelâ  Meclisi´nde, Atatürk hakkındaki  9.8.1919 tarihli askerlik mesleğinden çıkarılması ve madalyalarının  geri alınması kararının düzeltilmesi ve kendisinin  askerlikten çıkarılma değil, istifa etmiş olduğunun kabulü ile alınan nişan ve madalyaların iadesi hakkında yeni karar alınması. Bu kararın Vahdettin tarafından onayı: 4.2.1920.

 -31.12.1919: Atatürk´ün, rahip Frew´a Fransızca mektubu: ? İstanbul muhitinde sizinle bağlantı kuran bazı gafil ve menfaat düşkünü kimselerin,  sizi yanlış yönlere sevk ettiklerini pek büyük teessüfle anlıyorum. Özellikle Sait Molla ile tertipleyen uygulamasına başladığınız,  güvenilir kaynaklardan haber alınan planın,  İngiliz milletinin cidden kınanmasını gerektirecek bir nitelikte olduğunu söylememe müsaadenizi rica ederim.  Milletimiz,  Sait Molla´nın değil,  fakat gerçek vatanseverlerimiz gözüyle görüldüğü takdirde,  böyle planların artık memleketimizde ve milletimiz üzerinde uygulama imkanı kalmadığına kolaylıkla hükmolunur? Ancak bu hususta garipliği itibarıyla şunu da söylemek mecburiyetindeyim ki, siz bir din adamı iken siyaset oyunlarında ve özellikle kanlı çatışmalarla sonuçlanacak vaziyetlerde rol almak sevdasında bulunmamalıydınız.

 

(Utkan Kocatürk, Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2015)                                                                                                                        2.12.2019