Doç. Dr. Recep ALP


Başağrısı bir çok hastalığın ilk belirtisi olabilir.

Başağrısı, primer, sekonder başağrısı, migren, gerilim tipi başağrısı


İnsanlık tarihi kadar eski olan baş ağrısı, tüm insanların %90´nında hayatları boyunca en az 1 kez yaşadıkları sık görülen bir şikayet ve aynı zamanda bir hastalıktır. Bu nedenle toplumsal ve bireysel önyargılara açıktır. Baş ağrısı çekenlerin büyük bir kısmı yakınlarına, etrafına danışarak çözüm üretmeye çalışmaktadır. Basit gibi algılanan bir şikayetin altında çok değişik nedenler tespit edilmektedir. Baş ağrısı şikayeti önemsenmediği zaman hayati tehliklere yol açabilecek durumlarla karşılanabilir. 

Baş ağrısı nedeniyle hastaneye başvuruların sık nedenlerindendir. Baş ağrısı sebeplerine göre sınıflanmaktadır. Yeni başlayan bir baş ağrısı, karakteri değişen veya sürekli sebat eden baş ağrısı bizim açımızdan tetkik edilmesi gereken bir tablodur. Nörolojik olarak yeni bir bulgu eklenmişse veya beraberinde bilinç bulanıklığı varsa bu baş ağrısı mutlaka nedeni açısından tetkik edilmelidir. Baş ağrısının en sık altta yatan nedenlerinde bir tanesi de hipertansiyondur. Ayrıca beyin kanama, beyin tümörleri, kanamaları ve enfeksiyon nedenler sayılabilir. Bu tür baş ağrısında baş ağrısı acildir, şiddetlidir ve beraberinde ek bir nörolojik bulgu genellikle vardır. Biz bu tür baş ağrılarına ikincil veya sekonder baş ağrısı şeklinde tanımlarız.  

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden benzer karakterde olan ve tetkik edildiğinde baş ağrısı nedeni olarak organik bir bozukluk bulamadığımız baş ağrısı tablolarına da primer yani birincil baş ağrıları olarak tanımlıyoruz. Bu tür başağrılarının en önemlileri Migren, Küme Tipi Başağrısı ve Gerilim Tipi Başağrısıdır. Gerilim tipi başağrısı en sık görülen kadınları daha fazla etkileyen enseden başlayıp öne doğru yayılan insanı rahatsız eden sıkıştırıcı vasıfta baş ağrısı şeklinde tanımlanabilir. Migren hastalığında gördüğümüz baş ağrısı ise zonklayıcı, tek taraflı, şiddetli 4 saatten uzun ve genellikle bulantı-kusmanın eşlik ettiği tarzdadır. Migren hastalarında ek başka nörolojşk bulgular eklenebilir. Küme tipi başağrısında ise genellikle göz çevresinde şiddetli, belli zamanlarda daha sık, göz yaşarmasının ve kısarıklığının eklendiği baş ağrısı görülür. Bu ağrı daha çok erkeklerde ortaya çıkarken ataklar gece saatlerinde gözlenebilir.

Birincil veya primer başağrısı tiplerinden daha nadir görülenler, öksürük baş ağrısı, saplayıcı baş ağrısı, cinsel aktivite baş ağrısı, egzersiz baş ağrısı ve uyku baş ağrılarıdır.