ZONGULDAK BELEDİYESİNDEN KÜLTÜR SANAT HAMLESİ
Zonguldak Belediyesi / ZON-BEL / Kısa Film Yarışması Şartnamesi
Tarih: 19.3.2020 17:03:51/ 2092okunma / 0yorum

1.Tarih

Halkımızın yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini sanatsal bakış açısıyla betimlemek konulu, kısa film yarışması 6 Haziran 2020 günü gala gecesi ile nihayete erecektir.

2. Amaç

Zonguldak Kısa Film Yarışması´nın amacı, sanat değeri yüksek kısa filmlerin yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek; nitelikli kısa film yapımlarını izleyiciye ulaştırmak, bu filmlerin vasıtasıyla şehrin, ülkenin sorunlarına değinmek; bu yolla sosyal hayatın pozitif anlamda gelişimine katkıda bulunmaktır.

3. Ödüller

a) Zonguldak Belediyesi Kısa Film Yarışması´na katılan filmlerin değerlendirilmesi sonucunda jüri, En İyi Kısa Film 1.lik 2.lik ve 3.lük ödülünü verir.

b) Jüri gerekli gördüğü durumlarda, para ödülü içermemek koşuluyla bir filmin sanatsal ya da teknik dallarından birine Mansiyon verebilir.

c) Jüri Zonguldak Kısa Film Yarışması´na katılan filmleri değerlendirerek en iyi filmi seçer. Kazanan filmlerin hak sahiplerine 1.lik ödülü olarak 4.000 TL 2. Olan filme 2.000 TL 3. Olan filme 1.000 TL para ödülü verir. Ödüller hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılır.

d) Ödül kazanan filmin yönetmen, yapımcı ve dağıtımcıları, medya ve tanıtım evraklarında ve filmin sonraki gösterimlerinde (jenerikte), filmin Zonguldak Kısa Film yarışmasında kazandığı ödüle ve Zonguldak Belediyesi logosuna yer vermeyi taahhüt ederler.

e) Ödülü hak eden kişi(ler), ödülünü almak üzere Ödül Töreni´nde bizzat bulunmak zorundadır. Ödül Törenine; Yarışma Yürütme Kurulu´nun kabul edeceği bir mazereti olmaksızın katılmayan kişinin akçeli ve akçesiz hiçbir ödülü verilmez, ödül Zonguldak Belediyesi uhdesinde kalır. Akçeli ödüller galada taktim edilmez. Başvuru sahibine ait banka hesabına yatar.

f) Yarışma sonuçları gala gecesi düzenlenecek törenle açıklanacaktır.

4.Kısa Film Yarışması Katılma Koşulları ve Başvurular

4.1 Yarışma Kısa Filme ilgi duyan tüm sanatseverlere açıktır.

4.2 Yarışmaya Türkiye yapımı kurmaca, belgesel, animasyon veya deneysel kısa metrajlı filmler katılabilir.

4.3 Yarışma dili Türkçedir.

4.4 Filmler www.vimeo.com web adresine yüklenerek, vimeo linki ve izleme şifresi ile zbkm67@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir. Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kısa Film Komitesi uygun gördüğü takdirde ilgili filmin kopyasını çeşitli formatlarda talep etme hakkına sahiptir. Teknik sorunlar içeren (Yanlış kayıt, orantısal problemler, seste patlama veya bozukluklar vb.) filmler, yarışma dışı bırakılır.

4.5 Yarışmacı (bireysel veya yapım ekibi adına yönetmen) yarışmaya bir yapıt ile katılabilirler.

4.6 Yarışmaya süresi (Ön ve arka jenerik süresi dahil) en az 5dk olan 20 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir. Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda, sürede %10 (yüzde onluk) bir dilimde istisna yapma hakkına sahiptir.

4.7 Yarışmaya gönderilen bütün filmler yarışma arşivinde saklanır.

4.8 Yarışmaya başvuran filmlerde özgün müzik kullanılması tavsiye edilir. Özgün Müzik kullanılmadığı durumlarda telif hakkı sorunu bulunmadığına dair hak sahiplerinden alınmış ıslak imzalı muafiyet belgesi başvuruya eklenmelidir.

4.9 Yarışmaya, 01/01/2020 tarihinden sonra yapılmış olan filmler katılabilir.

4.10 Daha önce Zonguldak Kısa Film Yarışması dışında ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak katılmaya engel değildir.

4.11 Yarışmaya katılacak Filmlerde konu kısıtlaması yoktur. Yarışmacılar diledikleri konularda yarışmaya katılmakta serbesttir. Özellikle sosyal yaşamda karşılaştığımız eksiklerin milli ve manevi değerlerimize ilişkin yaşadığımız sorunlarımız, Doğa ve çevreye ilişkin yaklaşımlar tavsiye edilmektedir.

4.12 Yarışmaya katılacak filmler için Son Teslim Tarihi 15.05.2020 dir. Yarışmacılar, bu tarihte başvuruların komitenin elinde olacak şekilde elden, taahhütlü posta/kargo veya indirme linki we transfer yolu ile Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim edecektir.

i. Başvuru Formu

ii. Eserin iki adet DVD kopyası

iii. Yapıtla ilgili sahnelerden en az üç adet fotoğrafı (300 dpi)

iv. Filmin Künyesi

v. Yönetmenin fotoğrafı ve 150 kelimeyi aşmayan özgeçmişi

vi. Filmin Sinopsis´i

vii. Filmin Afişi ile birlikte teslim etmiş olmalıdırlar. DVD etiketlerinin üzerlerine ve fotoğrafların arka yüzeylerine yönetmenin adı-soyadı, filmin adı, süresi, yapım tarihi bulunmalıdır.

viii. Fragman 20sn lik

4.13 Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu imza sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Başvuru Formunu imzalayanlar, Yarışma Şartnamesini kabul etmiş sayılırlar.

4.14 Türkiye Cumhuriyeti´nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

5- Değerlendirme: Ön Eleme Jüri Kurulu- Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) ve Çalışma Koşulları

5.1 Ön Eleme: Yarışmaya katılan filmler ön elemeden geçirilecek ve sonuçlar yarışmacıların mail adreslerine gönderilecek olup ayrıca Zonguldak Belediyesi web sitesinde ve medya aracılığıyla da duyurulacaktır.

5.2 Ön Eleme Jüri Kurulu: Ön Eleme Jüri Kurulu, yarışma yönetimi içinden ya da dışından seçilecek en az 3 (Üç) ilgili kişiden oluşur. Ön Eleme Jüri Kurulu, yarışma için başvuruda bulunan eserlerin şartnameye uygunluk, teknik, estetik yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yapar. Ön Jüri, yarışma formatına uygun filmleri izleyip, festival sırasında yarışmak üzere en az 10 en fazla 15 film belirler.

5.3 Seçiciler Kurulu (Ana Jüri)

Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) en az 5 üyeden oluşur sinemacılar, kısa film yapımcı ve yönetmenleri, sinemayla ilgili dallarda akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, Tiyatro sanatının önde gelenleri, film yarışmasının düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilir. Jüri üyelerinde T.C. vatandaşı olma koşulu aranmayacaktır. Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü veya görevlendireceği kişi jürinin doğal üyesidir.

Yarışma Yürütme Kurulu, Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi görevlendirebilir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunabilir.

Seçiciler Kurulu (Ana Jüri), filmleri izlemeye başlamadan önce Yarışma Yürütme Kurulu´ndan bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine Kısa Film Yarışmasının kuralları ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçiciler Kurulu kendi içinden başkanını seçer ve çalışma yöntemini saptar.

Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) üyeleri filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür. Seçiciler Kurulu ödüllere ilişkin kararlarını verirken, filmlerin “yaratıcı”, “sanatsal” niteliklerini gözeterek ödüllerin sahiplerini saptar. Seçiciler Kurulu (Ana Jüri) kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir. Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne teslim eder.

6- Haklar

6.1 Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri senaryoları ve eserlerde kullanılan müziklerin ve her türlü seslerin hukuki olarak kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Telif ile ilgili üçüncü şahıslar arasında doğabilecek hukuki anlaşmazlıklarda sorumluluk eser sahibine aittir.

6.2 Başvuru formunu imzalayan ve ödül alan katılımcılar, yarışmanın ve Zonguldak Belediyesinin kültür sanat faaliyetlerini tanıtımı amacıyla eserlerinin kullanımı konusunda Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yetki vermiştir. Bu amaçla eserler sosyal medyada ve video paylaşım sitelerinde dahi paylaşılabilecektir.

6.3 Katılımcıların gönderecekleri eserlerin telif hakları hem yazarda hem de Zonguldak Belediyesi olmak kaydıyla, ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakkına sahiptir. Bunlardan kaynaklı eser sahibi Zonguldak Belediyesinden herhangi bir hak talep etmeyecektir.

7.4 Başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde ödül kazandığı duyurulsa bile Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yürütme kurulu ödeme yapmama yetkisine sahiptir.

7- Genel Koşullar

7.1 Koşullara uymayan başvurular, Jüri tarafından elenebilir. Jüri gerekçeli karar açıklamak zorunda değildir. Açıklanan karara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

7.2 Zonguldak Belediyesi, yarışmaya katılan ve ön elemeyi geçen eserlerin tümü veya bir bölümünü kurum içi eğitimlerde ve tanıtım için hazırlanacak tanıtım filminde kullanabilir.

7.3 Yarışmaya katılım için gönderilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın ulusal ve uluslararası alandaki tanıtımı amacıyla tüm medyalarda ücretsiz olarak kullanılabilir.

7.4 Yarışmaya katılım için, Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne iletilen eserlerle ilgili materyaller iade edilmez.

7.5 Yarışmaya katılımdan kaynaklanan kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri yarışmacıya aittir.

7.6 Yarışmanın başvuru formu, yarışmaya katılacak filmin yapımcısı, mali hak sahibi ve / veya Yönetmeni – Yönetmenleri tarafından imzalanır.

8- Özel Koşullar

8.1 Yarışmanın düzenlenebilmesi için, yarışmaya başvuran film sayısının 10 (on) a ulaşması gerekir. Bu sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma gerçekleştirilemez.

8.2 Yarışmaya başvuru belgesindeki imza sahibi, filmin yasal sahibi olmalıdır.

8.3 Zonguldak Belediyesi Kısa Film Yarışması yürütme kurulu Yarışmanın duyurulması ve sonuçların ilan edilmesine yönelik olarak hazırlanacak basın bültenlerinde ve yerel televizyon gösterimlerinde, eserle birlikte Zonguldak Belediyesi logosu ve Resmi Sponsorun logosunu birlikte kullanmakla yükümlüdür. Film sahipleri Yarışma Yürütme Kurulu´nun belirleyeceği program düzenine uymakla yükümlüdür.

9. Yetki

Festival Yönetimi, gösterim için gerekli ve yeterli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.

Zonguldak Kısa Film Yarışması´na katılanlar, bu yönetmelik koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

Yönetmelikte değişiklik hakkı Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yönetimine aittir.

Zonguldak Kısa Film yarışması programına katılan filmlerin sahipleri, yapımcıları ve yönetmenleri, bu yönetmeliğin kurallarını kabul etmiş sayılırlar.

DİKKAT

Her bir sayfanın sonu başvuru sahibi tarafından imza altına alınacaktır. Son sayfada ise Dört sayfa ve dokuz maddeden oluşan şartnamenin tamamını okudum ve kabul ediyorum. El yazısı ile yazıldıktan sonra Ad Soy ad tarih atıp imza altına alınıp.

 

 

 
Kaynak: Haber Merkezi

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
DOLAR
6.7549
EURO
7.2990
GAZETENİZİ BASILI OLARAK BURADAN OKUYUN