1

100. Yıl Mahallesi’ne yeni bir sosyal donatı alanı geliyor

2

THK kurban derisi topladı

3

Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 2020

4

Jet Çözümler Üretiyoruz

5

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz 2020

6

Hüseyin Anasız Optimed' de

7

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE), TEMMUZ 2020

SON DAKİKA

TİCARET BORSASINDA YENİ DÖNEM

Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ilimiz ve ülkemiz için önemli bir yenilik olduğunu belirtti.

TÜRİB´in amacı ve faaliyeti hakkında bilgi veren  Tekirdağ Borsa Başkanı Osman Sarı, ?5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktır.? Dedi.

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) lisanslı depolarda bulunan ürünleri temsilen çıkarılan elektronik belgedir diyen Başkan Osman Sarı açıklamasına şöyle devam etti, ?ELÜS, Lisanslı Depo İşletmesince, Elektronik Kayıt Kurallarına uygun olarak Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından kurulan ve işletilen veri tabanı ve/veya platform üzerinde oluşturulan elektronik kaydı ifade eder. Merkezi Kayıt Sistemine ihraç edilmiş olan Elektronik Ürün Senedi aksi mevzuatta belirtilmedikçe, ürünü aynı miktar, cins, sınıf ve kalitede temsil eder. ELÜS ile temsil edilen ürünler [Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve denetlenen] Lisanslı Depoculuk sistemi güvencesindedir.?

ALIM SATIM İŞLEMLERİ SADECE TÜRİB´TE YAPILACAK

Başkan Sarı, ?TÜRİB´in faaliyete geçmesi ile birlikte, tüm ELÜS alım satım işlemleri sadece TÜRİB bünyesinde yapılacaktır. ELÜS´lerin alım satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın doğrudan emir girme yoluyla internet tabanlı bir alım satım sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. TÜRİB´te ilk etapta buğday işlem görmeye başlayacak bunu arpa, çavdar, çeltik, fındık, mercimek, mısır, nohut, pamuk, soya fasulyesi, zeytin takip edecek. Ayçiçeği ile ilgili çalışmalar Bakanlık düzeyinde sürdürülmektedir.

TÜRİB´in faaliyete geçmesi ile birlikte, Ticaret Borsaları tarafından TÜRİB´e acentelik hizmeti verilecektir. Bu kapsamda borsamız TÜRİB ile sözleşme imzalamış ve TÜRİB Acentesi olmuştur.? Diyerek sözlerine son verdi. 

_______________________ 

YATIRIMCILARIN TÜRİB ACENTELERİNE KAYIT OLMASI VE ELÜS İŞLEMLERİNE BAŞLAMASI

ELÜS alım satımı yapmak isteyen yatırımcıların TÜRİB´de işlem yapmaya başlamadan önce TÜRİB´in Acentesi sıfatıyla faaliyet gösteren Borsamıza aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle başvurarak TÜRİB´e kayıt olmaları gerekmektedir.

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (İkametgâh

ilmühaberi, fatura vb.)

  • Aracı Kurum veya Banka´dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge.

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar:

  • Şirket kuruluş ilanın yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi örneği
  • Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
  • Vergi Levhası örneği
  • İmza Sirküleri Aracı Kurum veya Banka´dan alınacak yatırım hesabını gösterir

belge.

Yatırımcılar, bilgilerini güncellemek istediklerinde, söz konusu değişiklikleri TÜRİB´in Acentesi sıfatıyla yatırımcı kaydını yapan Ticaret Borsası vasıtasıyla yapabilirler.

Borsamıza gelerek TÜRİB´e üyelik işlemlerini yaptırmak isteyen üreticilerimize yönelik olarak işlemlerini daha hızlı bir biçimde gerçekleştirmelerine olanak sağlamak üzere Yatırım Hesabı oluşturulması amacıyla görüşme sağladığımız bankalar olan; T.C. Ziraat Bankası, Akbank, Denizbank ve Kuveyt Türk Bankaları borsamızda birer banka görevlisi bulundurmak suretiyle üreticilerimizin yatırım hesaplarını borsamızda gerçekleştirme konusunda hizmet sunmaktadır.

TÜRİB A.Ş. ortaklık yapısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Vakıflar Bankası A.O., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Borsamız ile birlikte 35 Borsa ortak olarak yer almaktadır.

ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların TÜRİB´de işlem yapmaya başlamada önce,

  1. I.                   TÜRİB Acentesi olan Borsamıza başvurmaları,
  2. II.                Yatırımcı Taahhütnamesi´ni imzalamaları,
  3. III.             Yatırımcı Taahhütnamesi´nin ekinde yer alan bilgi ve belgeleri sunarak TÜRİB´e kayıt olmaları gerekmektedir.

 

YATIRIMCILAR TARAFINDAN ACENTELERE KAYIT OLMA SÜRECİNDE TAKİP EDİLECEK ADIMLAR

1. Yatırımcı yanda yer alan ilgili evraklar ile TÜRİB acentesi olarak faaliyet gösteren Ticaret Borsası´na başvurur.

2. Yatırımcı TÜRİB tarafından talep edilen tüm belgeleri doldurur ve her sayfasını paraflayarak Acente Yetkilisi huzurunda imzalar.

3. Yatırımcının Acente´ye kayıt sırasında doldurduğu formda belirtmiş olduğu cep telefonuna SMS ile TÜRİB kullanıcı bilgileri gönderilir.

4. Yatırımcı www.turib.com.tr web adresinde yer alan TÜRİB İşlem Platformu´na söz konusu kullanıcı bilgilerini girerek işlem yapmaya başlayabilir.

 

TÜRİB´DE YATIRIMCILARIN ELÜS İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMESİNE İLİŞKİN İŞ AKIŞI

TÜRİB´de yatırımcıların ELÜS alım satım işlemleri gerçekleştirmelerine ilişkin iş akış sürecine aşağıda yer verilmektedir.

1. ELÜS alım satımı yapmak isteyen yatırımcılar, TÜRİB´de Takas Merkezi Üyesi olarak hizmet veren ve http://www.turib.com.tr/takas-uyeleri.aspx web adresinde liste halinde verilen banka/aracı kurumlardan birine başvurarak yatırım hesabı açarlar.

2. Banka/aracı kurum tarafından yatırımcıya üzerinde MKK Sicil no bulunan Yatırım Hesap Belgesi verilir.

3. Yatırımcı, TÜRİB´in Acentesi sıfatıyla faaliyet gösteren İl/İlçe Ticaret Borsalarına ilgili evraklar ile başvurarak kayıt altına alınır.

4. TÜRİB´in Acentesi sıfatıyla yatırımcı kaydı alan Ticaret Borsalarının listesine http://www.turib.com.tr/acenteler.aspx web adresinde yer verilmektedir.

5. Yatırımcının Acente´ye kayıt sırasında doldurduğu formda belirtmiş olduğu cep telefonuna SMS ile TÜRİB kullanıcı bilgileri gönderilir.

6. Yatırımcı, www.turib.com.tr web adresinde yer alan TÜRİB İşlem Platformu´na söz konusu kullanıcı bilgilerini girerek işlem yapmaya başlayabilir.