Süleymanpaşa Zabıtası dilenci avına çıktı

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 21 dilenci hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ, 192 Nolu İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı

Corona Tedbirleri İçin Alınan Yeni Kararlar

Beyza Adalı'nın adı sokağa verildi

Genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren başarılı sporcu Beyza Adalı’nın adı, Saray Belediyesi tarafından evinin bulunduğu Yeni Mahalle'deki sokağa verildi.

Milli Görüş Sözü Veriyorum:  İşçiye, Memura, Emekliye %70 Zam!

“İkinci 40 yılda aynı ruhla, aynı istikamette aynı aşkla yürüyen Yeniden Refah Partisi var. Yine Milli Görüş var, inşallah yine gelecek ve bu milletin yüzünü yine güldürecek Allah'ın izniyle.

7326 Sayı Kanuna ilişikin Basın Duyurusu

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

ÖZBEKİSTAN BUHARA BİR TARİKAT

ALTIN ADAMIN İZİNDE (ESİK/KAZAKİSTAN)

DES OTEL hijyen ödülü aldı

Yunan ekonomisi alarm veriyor

Başkan Öztekin Gezi Evi' ne Misafir Oldu1

Muhtarlar Günü Kutlandı

2

Başkan Yüksel Süleymanpaşa Muhtarlar Derneğini ağırladı

3

Başkan Yüksel meslek ve esnaf odaları ile bir araya geliyor

4

Azerbaycanlı Sanatçılara Kol Kanat Geriyor

5

Refah Partisi' nin Yeniden Doğuşu

6

Yeni Bir Küçük Sanayi Sitesi Yapılıyor

7

Kızılay-NKÜ İşbirliği

SON YÜKLENENLER

Anahtar Kelimeler: ' Yapılandırma Çağrısı

SGK' dan Yapılandırma Çağrısı

Yapılandırma için müracaat süresi son tarih, 30 Eylül 2021

Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya ALAN; 7326 sayılı Yapılandırma Kanunundan faydalanmak için başvuruların 30 Eylül 2021’e kadar yapılabileceğini belirterek, vatandaşlara yapılandırma ile gelen avantaj ve fırsatlardan yararlanma çağrısında bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumunun hangi alacakları yapılandırma kapsamındadır?

 • Sigorta primleri,
 • Genel sağlık sigortası primleri,
 • İşsizlik sigortası primleri,
 • İş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları,
 • 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar,
 • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
 • BAĞ-KUR (4/b) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,
 • İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,
 • 30.4.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları,
 • Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,
 • 5510/ Ek 5, Ek 6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler yapılandırma kapsamındadır.

Sağlanan Avantajlar ve Şartlar:

 • Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncellenecektir.
 • Peşin ödemelerde; prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin % 10’unun peşin ödenmesi halinde, %90 Yİ-ÜFE silinecektir.
 • 2 Taksitle Ödemelerde; ilk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin peşin ödenmesi halinde, %50 Yİ-ÜFE silinecektir. 
 • Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, gelir testine başvurmaları halinde GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecek olup, gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

Başvurular Nasıl ve Nereye Yapılır?

 • 5510/4-a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce; Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için e-Bildirge şifresi aktif olanlar tarafından e-Sigorta kanalıyla ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
 • 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenler için elden veya posta yoluyla işveren dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
 • Kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapabileceğini belirten Fatma Derya ALAN, Kanunun verdiği süre uzatım yetkisinin de kullanıldığını ve yapılandırmaya başvurmayan hiçbir işveren ve sigortalı kalmamasını temenni ettiklerini ifade etti.