1

Kadir Albayrak Şarköy' de Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

2

Dezenfeksiyon çalışmaları hız kesmiyor

3

Asyaport Bulgaristan' a Transit Yük Gönderdi

4

Kalorifer Kazanlarına Sıkı Denetim

5

Enez Kaplan' dan Sert Çıkış

6

Sinema Salonları 1 Nisan' a Kadar Kapalı

7

Belediye personeline afet eğitimi verildi

SON YÜKLENENLER

Anahtar Kelimeler: Kaplan Bölge Problemlerini ' Taşıyor

Enez Kaplan Bölge Problemlerini TBMM' ye Taşıyor

Tekirdağ Milletvekili Enez KAPLAN, Milli Eğitim Bakanı’na yıkılan ve hala inşaatına dahi başlanılmayan Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini sordu;

KAPLAN, Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK’a verdiği Soru Önergesi ile Kırklareli ilinde bulunan Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin depreme dayanıklı olmaması nedeniyle yıkım kararı alındığını, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan karar sonucunda okul binalarını yıkımının yapıldığını gözlemlendiğini belirtti.

Okul öğrencilerinin geçici olarak tahsisi yapılan binalarda iş güvenliği olmadığını, ortak ve dar bir alana sıkıştırılarak sağlıksız ortamlarda eğitim ve öğretimine devam edildiğini belirten Enez KAPLAN, mağduriyetin ivedilikle çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Geleceğimiz Olan Öğrencilerimizin Mağduriyeti Ne Zaman Giderilecek?...

Tekirdağ Milletvekili Enez KAPLAN, Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve ailelerinden gelen şikayetler üzerine yıkılan ve Millî Eğitim Bakanlığı yatırım planına alınan lisenin, yeni eğitim ve atölye binasının yapımına başlanıp başlanmadığını, ne zaman bitirileceğini, okul için ihale yapılıp yapılmadığını ve söz konusu lise için hesaplanan ihale bedelini Milli Eğitim Bakanı’na sordu.

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK tarafından, Anayasa’nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ıncı ve 99 uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.

Enez KAPLAN

Tekirdağ Milletvekili

TBMM Katip Üyesi

Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6 Alan 7 Dalda 360 öğrenciye eğitim öğretim vermekte olan Mesleki ve Teknik bir lisedir. Okul binasına yapılan deprem analizi sonucunda depreme karşı dayanıklı olmadığı, güçlendirme yapılmasının tavsiye edilmediği, olası bir depremde can ve mal güvenliği bakımından sakıncalı olacağı kararı verilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıkım kararı onaylanarak okul binalarının yıkımı yapılmıştır.

Okul öğrencileri geçici olarak tahsisi yapılan yerlerde iş güvenliği olmayan, sağlıksız, ortak ve aynı zamanda dar bir alana sıkıştırılarak eğitim öğretimlerine devam etmişlerdir. Bu durumda da öğrenciler mağdur olmuşlar ve eğitim öğretimde ciddi aksamalara neden olmuştur.

Bu bağlamda;

1-Yıkılan ve Milli Eğitim Bakanlığı yatırım Planına alınan yeni eğitim ve atölye binasının yapımına başlanmış mıdır? Başlanmamış ise ne zaman başlanacaktır? Ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır?

2-Okulun yapımı için ihale yapılmış mıdır? Yapıldı ise ne zaman yapılmıştır?

3-Söz konusu okulun yapımı için hesaplanan yaklaşık ihale bedeli tespit edilmiş midir? Tespit edildi ise bu ihale bedeli ne kadardır?