1

Saray' ın Çatısı Saray'a Hakaret Oldu

2

Tekirdağ İmsakiye

3

Vali Yıldırım'dan Ramazan Ayı Kutlaması

4

Her gün Canlı Mukabele Yayını

5

Tekirdağ Ülkü Ocaklarından anlamlı ziyaret

6

Tekirdağ'da yemeğin adresi Hürriyet Mahallesi oluyor

7

Araç kullananların başına mutlaka gelir, numarayı kaydedin.

SON YÜKLENENLER

Anahtar Kelimeler: ' Refah beklentisi kadar parlak değil

2021' de Refah beklentisi umut kadar parlak değil

Araştırma şirketi Barem'in, global ortağı WIN Grubu ile birlikte Dünya genelinde 41 ülkede 39 bine yakın kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği Global Umut, Refah Beklentisi ve Mutluluk araştırmasının sonuçları yayınlandı.

BAREM Pazar Araştırma ve Danışmanlık’ın 11 yıldır Türkiye ayağını gerçekleştirdiği 41.GIA Yılsonu (EOY) Araştırmasının Umut, Refah Beklentisi ve Mutluluk sonuçları açıklandı. Araştırma 41 ülkede 39 bine yakın kişiyle görüşülerek gerçekleştirildi. Rapora göre; dünyada kendisi için 2021’in 2020’den daha iyi olacağı umudunu taşıyanların oranı, geçen yıla göre 6 puan artarak yüzde 43’e yükseldi. Nüfusun dörtte biri (yüzde 24) bunun tam tersi görüşteyken, diğer dörtte biri (yüzde 26) her iki yılın da aynı olacağı kanısında. Ülkemizde de önümüzdeki yılın daha iyi olacağını düşünenler, geçen yıla göre 2 puan arttı ve yüzde 34 oldu. 2021’in 2020’ye göre daha kötü geçeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 37. Beş kişiden biri, iki yılın da birbirine benzeyeceği görüşünde.

Çoğunlukla gençler, üst gelir grubu bireyler ve eğitimliler daha umutlu

Dünyada ortalama umutlu olma oranı yüzde 43. Bu durum, 25 yaşın altında yüzde 49’a çıkarken, 65 yaş ve üzerinde yüzde 34’e düşüyor. Gelir ve eğitim seviyesi arttıkça umutlanma duygusu da artıyor. En alt gelirli kesimde yüzde 39 olan oran, en üst gelir grubu bireyler arasında yüzde 45’e kadar çıkıyor. Alt eğitimli gruplarda yüzde 32 olan umut oranı en üst seviye eğitimli kişilerde yüzde 52’ye yükseliyor.  

Türkiye’de ise umutluların oranı, 18-34 yaş grubunda yüzde 36, 55 yaş ve üzeri grupta yüzde 28. Üst sosyoekonomik grupta yüzde 40 olan bu oran, alt orta (C2 - yüzde 30) ve alt (DE – yüzde 33) sosyoekonomik gruplarda düşüyor. İlkokul mezunları arasında yüzde 29 olan umutlu oranı üniversite ve üzeri eğitimli grupta yüzde 36’ya kadar çıkıyor.

Dünyanın en umutlu ve umutsuz ülkeler sıralaması

Umutlu oranının en yüksek olduğu 10 ülke; Nijerya, Azarbaycan, Endonezya, Hindistan, Vietnam, Kırgızistan, Kosova, Gürcistan, ABD ve Finlandiya. En düşük oranda olduğu 10 ülke ise; Güney Kore, İtalya, Polonya, Bulgaristan, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Tayland, Hong Kong, Sırbistan ve Japonya.

Refah beklentisi umut kadar parlak değil

Dünyada ve Türkiye’de insanlar 2021 yılının ekonomik olarak zor geçeceğinin farkındalar. Global araştırmada görüşülen kişilerin dörtte biri 2021 yılından 2020’ye göre ekonomik refah beklerken, diğer dörtte bir ekonomik durumun aynı kalacağını düşünüyor. Yarıya yakın bir kesim (yüzde 46) ise 2021 yılının daha zor geçmesini bekliyor. Ekonomik olarak 2021’in 2020’den daha iyi olacağını düşünenlerin en yüksek oranda olduğu 10 ülke; Nijerya, Azerbaycan, Vietnam, Kırgızistan, Hindistan, Endonezya, Pakistan, Gana, Ekvador ve Filipinler. En düşük oranda olduğu 10 ülke ise; Polonya, Bulgaristan, Rusya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Bosna Hersek, Güney Kore, Finlandiya ve Tayland.

Türkiye’de ise; 2021’in ekonomik olarak zor bir yıl olacağını düşünenlerin oranı yüzde 58 iken, refah bekleyenler yüzde 15. Ayrıca yüzde 20’lik bir kesim 2020 ve 2021 yıllarının ekonomik olarak aynı geçeceğini düşünüyor. Türkiye’de erkekler (yüzde 19), ücretli, maaşlı çalışanlar (yüzde 21) ve alt orta (C2) sosyoekonomik sınıf (yüzde 23) ekonomik olarak 2021 yılının 2020’den daha rahat geçeceğini düşünüyor.

Mutluluk azalsa da hep var olan bir duygu

Tüm bu zorluklara ragmen kişisel olarak mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 54, mutsuzlar ise yüzde 14. Üç kişiden biri ne mutlu ne de mutsuz olduğunu ifade ediyor. Araştırmaya göre mutluluk yaş artıkça azalıyor, eğitim ve gelir ile birlikte artıyor. Dünyada en az mutlu kesim işsizler ve emekliler. Mutlu olduğunu söyleyenlerin oranının en yüksek olduğu 10 ülke; Kırgızistan, Azerbaycan, Kolombiya, Ekvador, Nijerya, Kazakistan, Pakistan, İspanya, Hindistan ve Endonezya. En düşük 10 ülkeyse; Makedonya, Hong Kong, Ermenistan, Çek Cumhuriyeti, Gana, İtalya, Rusya, Bulgaristan, Meksika ve Tayland.

Ülkemizde de durum benzer. Mutluların oranı yüzde 46, mutsuzların oranı yüzde 22. En mutlu kesimler üst sosyoekonomik grup (AB - yüzde 57) ile ücretli ve maaşlı çalışanlar (yüzde 55). En mutsuz kesimlerse; 55 yaş ve üzeri (yüzde 32) ve en alt sosyoekonomik gruplar olan D ve E bireyleri (yüzde 31). Özetle gelir azaldıkça mutsuzluk artıyor.  

Araştırma Künyesi: 41 ülkede 38,709 kişiyle, Türkiye’de Ekim-Kasım aylarında 681 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle görüşülmüştür. GIA Yılsonu (EOY) Araştırması kapsamındaki Umut, Refah Beklentisi ve Mutluluk incelemesi tüm dünyada 41. kez, Türkiye’deyse 11. kez düzenli olarak yapılmaktadır.